Aktuelle lenker i forbindelse med sydenturen 2021

For å få invitasjon med mer må du registrere deg.

Her finner du alt du trenger å vite om hotellet

Playa del Inglés

Hvis du har behov for dialyse under midlertidig opphold i utlandet, kan du ha rett til å få refundert utgiftene til dette.

Du kan få refundert utgifter til spesialisthelsetjenester i et annet EU/EØS-land dersom visse vilkår oppfylles. Gå gjennom alle stegene i denne veiviseren, og du får

Du må sørge for å få en erklæring fra lege FØR DU REISER på at du har et vedvarende og regelmessig behov for dialyse.