Bli medlem

Vil du bli med i foreningen vår?

Vil du snakke med noen som har opplevd å bli syk i nyre, lever eller pancreas?

Nordland fylkeslag har i løpet av året en rekke aktiviteter for våre hoved- og støttemedlemmer.

LNT er til for hele familien og andre pårørende. Alle familie/støttemedlemmer har fulle medlemsrettigheter i organisasjonen.  Alle organtransplanterte er velkomne som medlemmer i LNT.

 

DET ER MANGE GODE GRUNNER FOR Å BLI MEDLEM I LNT

 

 • Du støtter en organisasjon som jobber aktivt for sine medlemmer.
 • LNT bidrar til å fremme ny forskning.
 • LNT har påvirkning der viktige avgjørelser tas, til beste for medlemmene. 
 • En av våre kampsaker i 2021 er å få en snarlig avklaring om en mulig innføring av organdonasjons- metoden cDCD, som vil kunne øke antallet årlige donasjoner med mellom 10 og 20 prosent 
 • Vi samarbeider tett med andre organisasjoner for felles måloppnåelse.
 • Hovedmedlemmer får et oppdatert og fyldig medlemsblad 4 ganger pr. år. Støttemedlemmer kan lese PDF-utgaven ved å logge inn på nettsiden
 • God medlemsavtale hos nettapoteket Farmasiet
 • God medlemsavtale hos Askin' hudleger 
 • Som medlem av LNT, kan du benytte deg av FFOs rettighetssenter

LNT, NORDLAND FYLKESLAG HAR FØLGENDE MEDLEMSFORDELER

 • VELKOMSTGAVE – Refleksvest, flapsrefleks, nøkkelbånd, pilleboks, poselukker og vår egen LNT-penn
 • MEDLEMSAVIS – Du får vår medlemsavis LNT, Nordland Nytt 5 ganger per år + vårt eget trimhefte
 • AKTIVITETER – Du får tilsendt informasjon fra fylkeslaget, som bl.a. arrangerer kurs, seminarer, fysisk aktivitet, medlemsmøter, sosiale arrangement og turer
 • LIKEPERSONER – Vi har mange likepersoner du og/eller dine pårørende kan prate med
 • PÅ DIALYSEN – Vi har besøkstjeneste på sykehusene / dialysepostene i Nordland
 • SOSIONOM – Fylkeslaget har knyttet til seg vår egen sosionom som du kan kontakte og få hjelp av! Du når sosionomen på e-post via adressen sosionomen@lntnordland.org

LNT, NORDLAND FYLKESLAG HAR FØLGENDE STØTTEORDNINGER

 • EGENANDEL OG FRIKORT – Hovedmedlemmer med dårlig økonomi kan innvilges et lån på inntil
 • kr. 2.000,- i januar, og som betales ned med kr. 400,-per måned i februar til juni.
 • Lånet dekker hovedmedlemmets utgifter til egenandeler frem til frikort hvis man har svært høye utgifter til dette i de første månedene av året. Lånet behovsprøves ikke. Søknadsfrist er 1. desember.
 • REISESTØTTE – Medlemmer kan søke om reisestøtte for pårørende en gang i forbindelse med besøk etter transplantasjon. Støttebeløpet er kr. 500,- uten krav om kvittering.
 • STIPEND – Medlemmer kan søke om støtte til deltakelse på kurs og møter som er relatert til vår virksomhet, eller medlemmets sykdomssituasjon.
 • KJØREGODTGJØRELSE – Ved lagets kurs, samlinger og møter dekkes kjøring med kr. 2,- samt bom og ferge når det opplyses om dette i invitasjonen. Passasjer(er) dekkes ikke.
 • BRUSPENGER – Medlemmer som representerer fylkeslaget på nasjonale møter og kurs i regi av LNT, eller der de representerer fylkeslaget, gis et tilskudd på 300,- per samling.
 • Her menes landsmøter, ledermøter, besøkstjenestekurs, brukerutvalg og så videre.
 • JULELUNSJ – Støtte til julelunsj på 250,- per medlem i regi av fylkeslaget eller privat regi

LNT, NORDLAND FYLKESLAG STØTTER FYSISK AKTIVITET

 • TRENINGSPAKKE – Medlemmer kan kjøpe vår treningspakke, til en verdi av kr. 1.400,- + porto, til en subsidiert pris på kun kr. 500,-. Pakken koster kr. 1.000,- i innkjøp, og det bevilges støtte for inntil 20 slike pakker per år.
 • GÅSTAVER – Medlemmer kan søke om støtte til kjøp av gåstaver med 50% av innkjøpspris, der støtten oppad er begrenset til kr. 250,-
 • DELTAKERAVIGFT– Medlemmer kan søke om støtte til dekning av deltakeravgift for deltakelse på trim- og idrettsarrangement, med 50% av pris, der støtten oppad er begrenset til kr. 250,-
 • KART OG KLIPPEKORT – Støtte til friluftsaktiviteter, eks. turorientering til kart og klippekort, med 50% av pris, der støtten oppad er begrenset til kr. 250,

OBS! Før man kan motta støtte, må selvfølgelig medlemskontingenten være betalt.