En stor dag for oss i LNT, Nordland fylkeslag

Kjære medlem og støttespiller

Vårt fylkeslag har med utgangspunkt i stavgang og masse fysisk aktivitet, blitt godkjent av Polar Kraft som idrettslag for dermed å kunne motta deres støtte til frivilligheten. Med dette som utgangspunkt kan du som vårt medlem/støttespiller få nyte godt av Idrettsstrøm og dermed gode priser, og samtidig støtte vårt fylkeslag uten at det koster deg noe. Akkurat som med Grasrotandelen hos Norsk Tipping.

Idrettsstrøm

Kraft til idretten er et konsept som er utviklet og eid av Polar Kraft. For hver kWh du forbruker med strømavtalen idrettstrøm, går 1 øre i idrettsstøtte til det idrettslaget du velger å støtte.

Støtt ditt lokale idrettslag

Per desember 2019 har Idrettsstrøm mer enn 7000 støttespillere og 965 registrerte klubber, som til sammen har generert over 7 millioner i idrettsstøtte. Med idrettsstrøm støtter du ditt utvalgte idrettslag, samtidig som du får en god pris på strømavtalen din. Slik vinner både du og ditt idrettslag!

Bindingstid

Avtalen har ingen bindingstid, og prisen beregnes etterskuddsvis hver måned.

Prisinformasjon

Prisen er inkludert kostnad ved obligatorisk el-sertifikatordning. 

Polar Kraft skriver om priser
Når prisen skal sammenliknes, må nivået måles mot historiske priser. Det har vi gjort når vi har testet Idrettsstrøm som produkt. Med bakgrunn i det, viser våre målinger at 85 % får en billigere avtale gjennom Idrettsstrøm, selv når 1 øre/kWh av regningen du betaler går rett til det idrettslaget du vil støtte.

Du finner mer informasjon på: https://polarkraft.no/idrettsstrom/

Har du spørsmål?

Ta kontakt med fylkesleder Leif Tore Lorentzen på 984 10 100 eller nordland@lnt.no