Velkommen til oss i LNT, Nordland fylkeslag

Vi er et «gjeng» på omkring 250 medlemmer pr. skrivende stund - og vil på denne måten takke deg for at du også vil bidra med ditt medlemskap.

Jo flere vi er - jo sterkere står vi, og da tenker vi på politisk påvirkning, solid organisasjon med flere å spille på og ikke minst flere som får oppleve samholdet og omsorgen som rår i laget. Derfor er vi veldig glade for at vi fikk enda et nytt medlem: Deg. Det er nemlig slik i LNT at hvert eneste medlem betyr mye for oss. Med ditt medlemskap støtter du alle som er i en ventesituasjon på nye organer. Du støtter også de som ligger i dialyse, og håper på nye organer. Du støtter også alle tiltak som LNT yter for å bidra til bedre helse og enklere hverdag for pasientene. Du støtter også oss som med glede bruker fritiden på dette. 

Midlene vi klarer å skaffe foreningen vår går til mange forskjellige ting, men i bunnen av alle våre gjøremål ligger nyre- lever- og pancreaspasientene, og deres situasjon. Det betyr at vi jobber for donasjonssaken, for å bedre tilgangen på nye organer til pasienter som har livet på vent. Disse er enten i dialyse, har diabetes eller venter på ny lever. Noen også to av disse samtidig! Mange av oss har fått nytt organ, og derfor også et nytt liv igjen. 

Noen av oss er ennå i dialyse, mens andre har fått en ny start igjen etter endelig å ha vært så heldig og blitt transplantert. Enkelte har to, mens enda færre har hele tre transplantasjoner bak seg. Alle som er transplantert kjenner denne store gleden dette er. Også de pårørende, som jo berøres veldig av dette. Det er nok derfor ikke rart at vi er mange som bruker en god del av fritiden vår for fellesskapet. Enten som tillitsvalgt i fylkesstyret, som aktivitører eller som besøkere for å gi nytt håp til de som har livet på vent.

Vi hjelper til med å skaffe utstyr som gagner pasientene ved dialysestedene rundt om i fylket, og hvis noen av medlemmene våre engasjerer seg og arrangerer lokale trimturer, fellestreff som julelunsj, kaffekoz, grilltreff osv. for andre medlemmer, så spanderer LNT utgiftene til mat.  Disse arrangementene er gratis for våre medlemmer. En sjelden gang kan egenandel forekomme dersom kuvertprisen skulle være altfor kostbar ved julelunsj eller kafebesøk, men hittil har vi klart å unngå det. Så hvis du deltar på f.eks. kaffekoz og julelunsj, så er disse to alene verdt mer enn det medlemskapet ditt i LNT koster.

Vi har heldigvis medlemmer som jevnlig besøker dialyseavdelingene rundt omkring i vårt langstrakte fylke, og ser til pasientene. Disse besøkerne har gjerne med seg en godbit i form av kaffekaker, lesestoff (ukeblader) og slike ting. Dette spanderer LNT. Vi arrangerer også kurs for de som vil være besøkere på dialyseavdelinger rundt om. 

Så hvis du har lyst, tid og mulighet ellers til å være med ”gjengen” i gjøremål med å organisere gåstavturer for å få bl.a. dialysepasienter og transplanterte i vigør, så er du hjertelig velkommen.  Har du i stedet lyst til å arrangere kaffetur til en kafe, eller hjem til noen – så er det også helt flott. Vi spanderer det som trengs til kaffen – ja og selvfølgelig kaffen også.

Uansett om du har lyst til å delta eller ei – vi er svært glade for å ha fått deg med i LNT Nordland, det skal du vite.

Med en hjertelig hilsen fra oss i fylkesstyret

 
LNT - Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, ble stiftet i Trondheim 9. mai 1981. Vi er en idealistisk organisasjon som arbeider for å ivareta nyresykes, dialysepasienters og transplantertes interesser. Alle transplanterte er velkomne som medlemmer i LNT.

LNTs formål er å ivareta uremi-/dialysepasienters og organtransplantertes spesielle interesser, samt bidra til forebygging av organsvikt. LNT skal gi informasjon og drive rådgivning overfor pasienter og deres pårørende, samt holde kontakt med og samarbeide med fagpersonell tilknyttet pasientgruppene. LNT skal ivareta pasientmedlemmenes generelle interesser overfor myndighetene.