Årshjul


JANUAR TIL MARS

 • Styremøte 1 den 28. januar på Teams kl. 20.00 til 21.30
 • Nyreskole i februar
 • FB-kampanje: innsamling med 14. februar Valentines day / Kjærlighet som tema
 • Styremøte 2 den 1. mars kl. 17-19
 • Fagseminar om transplantasjon den 2. mars kl. 09.00 til 14.00             
 • Fylkesårsmøte 2. mars kl. 16.00 til 18.00 – konsert kl. 13.30 – 14.00
 • Årsmøtemiddag 2. mars kl. 20.00
 • Verdens Nyredag / World Kidney day 14. Mars
 • Utgivelse av vårt medlemsblad nr. 1 – 15. mars
 • FB-kampanje: innsamling med verdens Nyredag som tema
 • Ungdomstur til Island i første del av påsken er under planlegging

 

APRIL TIL JUNI

 • Stavgangsaktivitet starter opp 1. mai
 • Styremøte 3 den 21. mai på Teams kl. 20.00 til 21.30
 • Utgivelse av vårt medlemsblad nr. 2 – 15. juni
 • Nyreskole i juni

 

JULI TIL SEPTEMBER

 • Ungdomsleir på Værøy fra 1. til 5. august
 • Familieleir på Værøy fra 5. til 9. august
 • Styremøte 4 den 18. august på Teams kl. 20.00 til 21.30
 • Utgivelse av vårt medlemsblad nr. 3 – 15. september
 • Donasjonsdagen / Donasjonsmarsjen i september
 • FB-kampanje innsamling med organdonasjon som tema i september
 • Nyreskole i september

 

OKTOBER TIL DESEMBER

 • Nasjonale møter, kurs og samlinger i oktober /// Likepersonkurs
 • Fagseminar i Mo i Rana 12. oktober på Helgelandssykehuset
 • Fagseminar i Bodø 12. oktober på Lærings og mestringssenteret
 • Fagseminar på Gravdal 12. oktober på Nordlandsykehuset Lofoten
 • Fagseminar i Narvik 12. oktober på Unn Narvik
 • Utgivelse av vårt medlemsblad nr. 4 – 15. oktober
 • Styremøte 5 – 10. november på Teams
 • Julelunsj rundt om i fylket i november og desember
 • FB-kampanje: innsamling med julegave til aktiviteter som tema
 • Nyreskole i desember
 • Styremøte 6 – 8. desember på Teams kl. 20.00 til 21.30
 • Utgivelse av vårt medlemsblad nr. 5 – 15. desember
unsplash