Medlemsfordeler:


LNT HAR FØLGENDE MEDLEMSFORDELER

 • DU støtter en organisasjon som jobber aktivt for sine medlemmer.
 • LNT bidrar til å fremme ny forskning.
 • LNT har påvirkning der viktige avgjørelser tas, til beste for medlemmene.
  Et eksempel er at LNT under koronapandemien jobbet aktivt for å sikre at våre pasientgruppers interesser blir ivaretatt i relevante spørsmål.
 • HOVEDMEDLEMMER får et oppdatert og fyldig medlemsblad 4 ganger pr. år.
  Støttemedlemmer kan lese PDF-utgaven ved å logge inn på nettsiden
 • TILGANG til LNTs digitale kokebok 
 • GOD medlemsavtale hos nettapoteket Farmasiet
 • GOD medlemsavtale hos Askin' hudleger 
 • DU får tilsendt informasjon fra ditt fylkes-/lokallag, som blant annet arrangerer kurs, seminarer og turer.
 • SOM medlem av LNT, kan du benytte deg av FFOs rettighetssenter.
 • Vi samarbeider tett med andre organisasjoner for felles måloppnåelse.


LNT, NORDLAND FYLKESLAG HAR FØLGENDE MEDLEMSFORDELER

 • VELKOMSTGAVE – Hovedmedlemmer mottar en velkomstgave med diverse LNT-produkter
 • MEDLEMSAVIS – Du får vår medlemsavis LNT, Nordland Nytt 5 ganger pr. år + vårt eget trimhefte
 • AKTIVITETER – Du får tilsendt informasjon fra fylkeslaget, som bl.a. arrangerer kurs, seminarer, fysisk aktivitet, medlemsmøter, sosiale arrangement og helgesamlinger rundt om i fylket
 • LIKEPERSONER – Vi har mange likepersoner du og/eller dine pårørende kan prate med
 • PÅ DIALYSEN – Vi har besøkstjeneste på sykehusene/dialysepostene i Nordland
 • SOSIONOM – Fylkeslaget har knyttet til seg vår egen sosionom som du kan kontakte og få hjelp av! Du når sosionomen vår på e-post via adressen sosionomen@lntnordland.org

 

LNT, NORDLAND FYLKESLAG HAR FØLGENDE STØTTEORDNINGER

 • EGENANDEL OG FRIKORT Hovedmedlemmer som har behov for økonomisk hjelp, kan innvilges et lån på inntil kr. 3.000,- i januar, og som betales ned med kr. 500,- pr. måned i februar til juli. Lånet dekker hovedmedlemmets utgifter til egenandeler frem til frikort på medisin og pasientreise, dersom man har svært høye utgifter til dette i de første ukene av året. Lånet behovsprøves ikke. Søknadsfrist er 30. januar.
 • REISESTØTTE – Medlemmer kan søke om reisestøtte for pårørende en gang i forbindelse med besøk etter transplantasjon. Støttebeløpet er kr. 500,- uten krav om kvittering.
 • STIPEND – Medlemmer kan søke om støtte til deltakelse på kurs og møter som er relatert til vår virksomhet, eller medlemmets sykdomssituasjon.
 • KJØREGODTGJØRELSE – Ved lagets kurs, samlinger og møter dekkes kjøring med kr. 2,- samt bom og ferge når det opplyses om dette i invitasjonen. Passasjer(er) dekkes ikke.
 • BRUSPENGER – Medlemmer som representerer fylkeslaget på nasjonale møter og kurs i regi av LNT, eller der de representerer fylkeslaget, gis et tilskudd på 300,- per samling.
  Her menes landsmøter, ledermøter, besøkstjenestekurs, brukerutvalg og så videre.

 

LNT, NORDLAND FYLKESLAG STØTTER FYSISK AKTIVITET

 • TRENINGSPAKKE – Medlemmer kan kjøpe vår treningspakke, til en verdi av kr. 2.100,- til en subsidiert pris på kun kr. 1.000,-. Pakken koster kr. 1.800,- i innkjøp, og det bevilges støtte for inntil 20 slike pakker per år.
 • GÅSTAVER – Medlemmer kan søke om støtte til kjøp av gåstaver med 50% av innkjøpspris, der støtten oppad er begrenset til kr. 500,-
 • DELTAKERAVIGFT – Medlemmer kan søke om støtte til dekning av deltakeravgift for deltakelse på trim- og idrettsarrangement, med 50% av pris, der støtten oppad er begrenset til kr. 250,-
 • KART OG KLIPPEKORT – Støtte til friluftsaktiviteter, eks. turorientering til kart og klippekort, med 50% av pris, der støtten oppad er begrenset til kr. 250,-

 

Før man kan motta støtte, må man selvfølgelig medlemskontingenten må være betalt!


unsplash