LNT Nordlands innsatstrofé

Fra og med årsmøtet i 2019, har fylkeslaget delt ut en

oppmerksomhet til et medlem som har gjort en

ekstraordinær innsats for fellesskapet.

 

I statuttene heter det:

 • LNT, Nordland fylkeslags innsatstrofé er en
  påskjønnelse for betydningsfullt og

  langvarig arbeid for saken på lokalt nivå.
 • Denne deles ut på årsmøtet i fylkeslaget, og fylkeslaget
  velger selv type og
  form for utmerkelsen.
 • Sammen med utmerkelsen skal det deles ut et diplom
  som bestilles hos LNT sentralt.
 • Juryen oppnevnes av fylkesstyret.

LNT Nordlands innsatstrofé


2024

Eva: Hen som får fylkeslagets innsatstrofe’ i år, er nesten som veteran å regne i LNT-flokken.

Sissel: Hen dukker for første gang opp i LNTs register allerede i desember 2013, og da som hovedmedlem nyre.

 Eva: Med andre ord 10 år og vel så det i LNTs tjeneste både lokalt og innimellom og litt etter litt også en smule nasjonalt.

Sissel: I Nordland har studiearbeid og kurs vært hens oppgave flere år, og studert har hen gjort til gangs.

 Eva: Hen suser ofte inn og ut av sykehuset, enten på egne vegne eller som likeperson og støttespiller for alle oss andre.

 Sissel: Hen er jovial, hyggelig og ikke minst glad i å prate, ja akkurat det vi liker med oss nordlendinger

Eva: Hen har et ansikt som mange har sett, og pryder ofte artikler i stort og smått sett. Ja både i Avisa Nordland, NRK, TV2 og ikke minst en podcast eller to!

 Sissel: Hen har fokusert på oss små i flere år men har trått inn i de voksnes rekker på den største måten man kan gjøre i LNT.

 Eva: Du har kanskje skjønt hvem hen er nå, ikke mindre enn vår kjære styreleder i LNT og vår kjære nordlending


Nikolai Raabye Haugen, Andenes

LNT Nordlands innsatstrofé


2023

Hen er en av våre mange frivillige, og mange er et nøkkelord her, ja for hen er faktisk så ivrig at man skulle tro at hen var flere personer.


Hen er et fantastisk JA-menneske med ganske lang fartstid i LNT, og enten det serveres kake, kaffe, Cognac eller like gjerne godsaker fra eget kjøkken, så er hen der med sitt gavmilde hjerte.


Hen dukker opp i våre årsmøtepapirer allerede i 2017, og da som besøker.


Hen er litt spesiell, for hen er nyredonor, men hen har også fått et nyre, og forklaringen skal du snart få når navnet offentliggjøres, og statuetten overrekkes.

Cato og Bjørg Myrseth, Laukvika

LNT Nordlands innsatstrofé


2022

Ei god stund før årtusenskiftet kom dette gullet inn i LNT-familien.


Med andre ord har hun vært med oss lenge, heldigvis - og skal være med oss i 100 år til.


Hun ble en trofast deltaker på samlinger, kurs, fagseminar og møter - ja overalt hvor det serveres fagstoff, historier, mat og drikke.


Det er ikke tall på hvor mange sykepleiere og pasienter hun har vervet som medlem i LNT, men det er ikke få!


Hun har sett utviklingen med flere utenlandske nyrepasienter, lagt merke til språkvanskene, og har da selv holdt kurs for oss nyrefolk og besøkere ved dialysepostene.


Eva Helgesen, Bodø

LNT Nordlands innsatstrofé


2021

Han er motivator for mange i LNT, både lokalt og på fylkesplan, og han er for oss som har blitt kjent med han, en glad person av natur, som til tross for egne utfordringer er svært engasjert i fylkeslagets arbeid.


Han har vært besøker 2015, og han er en viktig bidragsyter til avisa vår, og den hevet seg betraktelig kvalitetsmessig da han ble med som skribent.


Han har vært fylkeslagets LNT-Nytt kontakt siden 2015, og det er ikke få reportasjer i LNTs nasjonale medlemsblad som han har produsert.


Og han er nestleder i fylkesstyret.


Hans Kr. Pedersen, Mo i Rana

LNT Nordlands innsatstrofé


2020

I 2019 gikk prisen til Per Nordnes. I år går prisen som er en skarv fra smeden i Sund, til ei lita dame med et stort hjerte, vår alles gledesspreder og besøker gjennom mange år.


I juryens begrunnelse står det: Besøker på Nordlandssykehuset i mange år.


Medlem i valgkomiteen i flere runder


Motivator og ivrig stavganginstruktør


Ambassadør for Organdonasjon


Alltid med når fylkeslaget samles på julelunsj, kaffekoz, grilling i Saltdal, årsmøter, sydenturer, kurs og motivasjonsseminar.


Inger Pettersen, Bodø

LNT Nordlands innsatstrofé


2019

Han fikk høytidelig overrakt LNT Nordlands aller første innsatstrofé av leder Maylen Fredheim Jensen.


Det var tydelig at han fullstendig ble «tatt på sengen», og ikke ante noe som helst om dette. Han var tydelig overrasket, og virket sågar litt forskrekket et øyeblikk.


Og han holdt en tydelig beveget takketale, hvor han forklarte med egne ord hvorfor han var så opptatt av donorsaken hvert eneste år - og LNTs arbeide for nyrepasientene.


Per har også gjort en flott innsats i LNT Nordlands fylkesstyre for noen år tilbake, i tillegg til mye annet innen nyresaken.


Per Nordnes, Rognan

unsplash