Likepersoner og besøkstjeneste


Retningslinjer for LNTs likepersonsarbeid

 

LNTs likepersoner innbefatter følgende:

 • Besøkstjenesten, med besøkere som likepersoner
 • Leverkontakter
 • Pancreaskontakter
 • Familiekontakter/pårørendekontakter
 • Levende giver
 • PD-kontakter
 • Likepersoner på samlinger

 

LNTs vedtekter  § 18 Fylkeslag, 5. ledd

«Likepersonsarbeidet er en del av fylkeslagets virksomhet, og Likepersonstjenestens leder skal være representert i fylkeslagets styre. Det vises til egne retningslinjer som godkjennes av Landsstyret.»

Vedtatt på LNTs Landsmøte 22.4.2023.

 

Likepersonsarbeid er basert på frivillighet og skal supplere og ikke erstatte det offentliges oppgaver.

 

Krav til LNTs likepersoner

 • Må være medlem i LNT og være ambassadør for foreningen
  • Likepersonen må presentere seg med hvilken organisasjon han/hun representerer og hva organisasjonen står for.
 • Må være / ha vært dialysepasient, nyre-, lever- eller pancreastransplantert, donor eller pårørende og bør være fylt 18 år
 • Må ha gjennomført grunnkurs i likepersonsarbeid som arrangeres årlig av LNT sentralt
  • Nye besøkere kan gå i besøk etter en opplæringstid sammen med en erfaren besøker inntil neste likepersonskurs arrangeres. Kontaktpersoner må ha gjennomgått LNTs grunnkurs i likepersonsarbeid før de begynner som likepersoner.


Grunnkurs må gjennomføres minst hvert 10. år.

 • Må være rehabilitert
  • En likeperson må selv være rehabilitert / ha følelsesmessig bearbeidet egne erfaringer med sykdommen, slik at han/hun kan være til stede for andre i samme situasjon.
 • Må underskrive taushetsløfte
  • Taushetsløfte må være underskrevet og forstått før første besøk/kontakt.
  • Ansvar for at taushetsløftet er underskrevet, ligger hos den enkelte likeperson og den som har vedkommende med i første besøk.
  • Taushetsløftet oppbevares i LNTs administrasjon og fylkeslaget har en kopi.
 • Må bære legitimasjon
  • Likepersoner som går på besøk, skal bære skilt med LNTs logo og vedkommendes navn. Skilt fås fra LNTs administrasjon.
unsplash